General information

Anti-CRISPR ID:anti_CRISPR0501
Accession:OOR90252.1
Anti-CRISPR type:V-A,I-C
Family:AcrVA3
Organism:
Taxonomy:Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales;Moraxellaceae; Moraxella.
Uniprot entry:--
Uniprot entry name:--
Structure:--
Inhibition stage:
Complexed with:
Interactor (DIP):--
Interactor (STRING):--
Protein sequence:MIAHQKNRRADWESVDWTKHNDEIAQLLSRHPDSVAKMRTKFGAQGMAKRKPRRKYKVTRKAVPPPHTQELATAAAKISPKSGRYETNVNAKRWLIISPSGQRFEFSNLQHFVRNHPELFAKADTVWKRQGGKRGTGGEYCNASNGLAQAARLNIGWKGWQAKIIKG
Length of sequence:167
Verified:Verified
Comments:It showed stronger Cas12a inhibition and also showed partial restoration of phage titer during type I-C targeting
Pubmed: PMID:30190308
Marino Nicole D,Zhang Jenny Y,Borges Adair L et al. Discovery of widespread type I and type V CRISPR-Cas inhibitors.[J] .Science, 2018, 362: 240-242.
Locus tag:B0181_04965
Coding region:MUXU01000033.1:49792..50295
Gene name:--
Gene ID:--
Gene Sequence:ATGATTGCCCATCAAAAAAACCGCCGCGCCGATTGGGAAAGCGTGGATTGGACAAAGCATAATGACGAGATTGCCCAGCTGCTGAGCCGCCACCCTGATTCGGTGGCAAAAATGCGCACCAAATTTGGCGCACAAGGCATGGCAAAACGCAAACCAAGGCGAAAATATAAGGTAACTCGCAAGGCAGTGCCACCACCGCACACGCAAGAGCTGGCAACAGCCGCCGCCAAAATTAGCCCAAAATCGGGCAGGTATGAAACCAATGTGAATGCCAAACGCTGGCTCATTATATCACCAAGCGGTCAAAGGTTTGAGTTTAGCAACCTACAGCACTTTGTGCGAAATCACCCAGAATTATTTGCCAAAGCCGATACGGTGTGGAAACGTCAAGGTGGTAAGCGTGGCACGGGCGGCGAATATTGCAACGCAAGTAATGGGCTGGCGCAGGCGGCAAGACTAAACATTGGCTGGAAGGGCTGGCAGGCGAAAATTATTAAGGGGTGA